Castell de Rodonyà

Castell de Rodonyà

Consta que Bernat de Centelles el  va adquirir de mans de Guillem de Rocaberti arquebisbe de Tarragona. Al 1409 ho adquireixen els senyors de Tamarit els quals ho fan am títol de barons de Rodonyà. Els últims d'habitar-ho van ser els Vilallonga (senyors d'Estaràs) els quals ho van vendre junt amb tots els béns l'any 1868. A la fi del segle XIX va passar a ser propietat particular d'un veí de Rodonyà però tot seguit passa a ser propietat municipal. Edifici del qual es conserven els murs de contenció emmerletats i algunes parets interiors.            
En 1985 va ser declarat Bé d'Interès Cultural.

RODONYÀ.CASTELL.jpg