Vilanova de Prades

Vilanova de Prades

El lloc de Vilanova de Prades està documentat des de l'any 1159. Del seu antic castell no en resta gairebé res. Tanmateix, l'indret on es trobava mostra encara les roques nues que degueren servir de fonament de la seva torre i les seves muralles. A partir de l'any 1324 el seu terme va ser integrat al Comtat de Prades, el qual a mitjan segle XV es va fondre amb el de Cardona. Cap a la fi del segle XV, el poble comptava només amb 9 focs. El segle XVI va ser un període de desenvolupament, que ha deixat testimoni en alguns portals adovellats, i el poblament va augmentar fins a 20 focs, el 1553. L'altra gran època d'expansió s'esdevé a partir de mitjan segle XIX i és aleshores quan el poble adapta la seva fesomia, poc alterada amb el pas dels anys.

VILANOVA DE PRADES.jpg