Camí de l'aigua - Rasa de les Carduelles i els pous de ROCAFORT DE QUERALT

Camí de l'aigua - Rasa de les Carduelles i els pous de ROCAFORT DE QUERALT

El Camí de l'aigua és un dels quatre itineraris saludables senyalitzats a Rocafort de Queralt.

 

El Camí de l'aigua és un recorregut per conèixer la història de l’aigua a Rocafort de Queralt a través d’elements arquitectònics relacionats amb la captació, emmagatzematge i distribució de l’aigua, tant per al consum domèstic com per mantenir una producció eminentment agrícola.

Web: 
http://www.concadebarbera.info////quefer/senderisme/aiguarocafort.php
map_camiaigua.JPG