La Vila Closa i la plaça del Portal de Fuliola

La Vila Closa i la plaça del Portal de Fuliola

És el petit nucli primitiu de la Fuliola que correspon al poble tancat, reclòs sobre si mateix i protegit per muralles de l'època medieval.

Encara avui s'hi poden veure els portals d'accés i algunes cases.

La funció d'aquests portals era tancar el nucli d'habitatges dels carrers que quedaven fora la muralla.

Cap al segle XVI ja es nota un creixement urbanístic fora de la muralla i al peu de les carreteres i camins que sortien del poble de manera radial.

L'any 1985 els murs i els portals de l'antiga vila closa foren declarats Béns Cultural d'Interès Nacional.

LA FULIOLA 123P 45.jpg