CANVI DE TARIFES AL MONESTIR DE SANTES CREUS

CANVI DE TARIFES AL MONESTIR DE SANTES CREUS
dijous 31 gener, 2019

Canvis de tarifes.

General: 5,50 €

Reduïda: 4,50 €

• Persones de 65 anys o més.

• Pensionistes.

• Titulars del Carnet Jove.

• Estudiants amb carnet internacional.

• Titulars del carnet de família nombrosa o monoparental.

• Grups no turístics de 10 persones o més amb reserva prèvia.

Gratuïta

• Menors de 16 anys

• Persones aturades, degudament acreditades.

Membres acreditats/des de l'ICOM (International Council of Museums) o

de l'ICOMOS

• Membres acreditats/des de l'Associació de Museòlegs de Catalunya.

• Guies de turisme professionals, degudament acreditats/des.

• Docents d'ensenyament reglat en exercici de la seva feina, acreditats/des per la direcció del centre educatiu.

• Professionals de premsa acreditats/des que, en l'exercici de la seva feina, hagin comunicat per escrit prèviament la

seva visita.

• Persones amb certificat de discapacitat. La persona acompanyant tindrà també tarifa

gratuïta si la targeta acreditativa de la discapacitat específica que la persona en necessita els serveis.

• Famílies d'acollida degudament acreditades.

• Grups d'estudiantat (alumnat del sistema educatiu de règim general: educació infantil,

batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i educació especial amb professorat, que hagin fet reserva prèvia).

• Entrada gratuïta l'últim dimarts de cada mes de l'1 d'octubre al 30 de juny.

• Els grups que contractin l'entrada a través d'empreses d'intermediació turística o similar

gaudiran d'un descompte del 25% sobre la tarifa aplicable. El/la guia o acompanyant

autoritzat/da del grup estarà exempt/a de pagar l'entrada.

_mg_9855.jpg