Bases del sorteig a Instagram

Bases del sorteig a Instagram
dijous 28 gener, 2021


La Ruta del Cister, amb domicili fiscal al carrer Sant Jose, 18 de Montblanc amb CIF: P9300007C organitza el sorteig.

 

cister_logo_2018_comarques_horit.jpg