Ampliació del termini de subvencions pel sector turístic

Ampliació del termini de subvencions pel sector turístic
divendres 06 novembre, 2020

El passat mes d'abril es van publicar l'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19; i la Resolució EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, amb l'objectiu de pal·liar els problemes que la declaració de l'estat d'alarma, conseqüència de la pandèmia, estava ocasionant a Catalunya per la reducció dràstica i involuntària de l'activitat econòmica del teixit empresarial català.

Els objectius d'ambdues disposicions eren facilitar instruments al teixit empresarial català per millorar la seva competitivitat i ajudar a impulsar la reactivació de l'economia catalana, amb la promoció del desenvolupament econòmic i possibilitant l'accés a un finançament adequat que permetés el manteniment de les empreses.

Aquests objectius són a hores d'ara plenament vigents perquè la situació des del mes d'abril no ha millorat. El sector turístic ha patit un impacte negatiu i unes pèrdues d'activitat econòmiques elevades. És per això que es presenta aquesta modificació, per facilitar el procés de justificació dels ajuts percebuts, flexibilitzant-lo i allargant el termini establert, que passaria del 31 d'octubre al 30 de novembre de 2020.

A conseqüència de la modificació proposada, i vist l'estat de tramitació actual dels expedients de subvenció, és necessari modificar també el termini perquè les unitats del Departament d'Empresa i Coneixement puguin dur a terme les actuacions de verificació posterior, i que aquest s'ampliï a l'exercici pressupostari del 2021.

 

Més informació: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?a...

foto_dogc.jpg